اولین ها

توضیحات برنامه:
این مجموعه آیتم های کوتاهی است در خصوص معرفی موفقیت هایی که برای اولین بار بعد از انقلاب در زمینه های مختلف محقق شده است. افزایش اعتماد به نفس عمومی و ایجاد روحیه امید و نشاط در جامعه از جمله اهداف این برنامه می باشد؛
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی