آنچه گذشت

توضیحات برنامه:
این مستند در هر قسمت به زاویای کمتر پرداخته شده از انقلاب اسلامی ایران می پردازد و با کمک تصاویر بکر آرشیوی وقایع را بازگو می کند.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی