رمز موفقیت

توضیحات برنامه:
از دیگر دستاوردهای چهل سال انقلاب اسلامی دستیابی به خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصادی است. در همین راستا برنامه رمز موفقیت به معرفی کارآفرینان برترکشور و نحوه فعالیت جوانان موفق ایرانی در زمینه راه اندازی بنگاه های اقتصادی و کسب و کار جدید و پربازده پرداخته است
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی