اقیانوس آرام

توضیحات برنامه:
برنامه ای گفتگومحور با هدف هویت بخشی و الگو سازی برای نوجوانان است که در هر برنامه یک میهمان بزرگسال از چهره‌های موفق و سرشناس متناسب با موضوع برنامه حضور دارد. این برنامه با هدف امید بخشی ، به تحرک در آوردن و برانگیختگی ما می توانیم به نوجوانان بعنوان رویشهای انقلاب اسلامی با مشارکت مرکز رسانه ای اوج تولید میشود .
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی