چله بهار

توضیحات برنامه:
یادکرد چهلمین بهار انقلاب اسلامی(نمایش تصاویر مربوط به پیشرفت های علمی، عمرانی،فرهنگی،سازندگی و....)
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی