خاک‌های نرم کوشک

توضیحات برنامه:
روایت زندگي شهيد عبدالحسين برونسي از زبان همسر، همرزمان و خانواده اش (برنامه های آرشیوی با محوریت انقلاب و مرور خاطرات انقلاب) ؛
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی