دلدادگان

توضیحات برنامه:
مجموعه تلویزیونی «دلدادگان» در دو فصل گذشته و حال، داستان رویارویی دو خانواده را نشان می‌دهد که قربانیانش، فرزندان آن خانواده‌ها هستند. آدم‌های این قصه زندگی محلی و همسایگی کنار هم دارند و بحث مبارزه با اعتیاد و فساد اقتصادی هم از رگه‌های داستان است و نیز در فصل دو با برگشت به گذشته افراد داستان به روزهای انقلاب و روایتهای مختلف افراد میپردازد.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی