من می خونم تو گوش کن

توضیحات برنامه:
بررسی کتاب های در حوزه کودک با موضوع انقلاب اسلامی در 13 قسمت.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی