سرچشمه انقلاب

توضیحات برنامه:
این برنامه با معرفی مساجد و بیان نقش و عملکرد آنها در دوران قبل از انقلاب و جایگاه ویژه و به سزای آنها در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد .
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی