مستند جام(پرونده ناتمام)

توضیحات برنامه:
پرونده ناتمام حاصل پژوهشی پنج ساله دریکی از پیچیده ترین پرونده های امنیتی تاریخ جمهوری اسلامی است انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور ماه سال60برخی از شاهدان مطلعان و متهمان این پرونده علی رغم پیگیری های متعدد درحاضر به مصاحبه تصویری نشده اند این مستند به پرسش های زیادی که برای عموم مردم به ویژه نسل های دوم و سوم و چهارم انقلاب مطرح است تاکنون بی پاسخ مانده است
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی