سه اپیزود

توضیحات برنامه:
بتیین رویدادهای چهل ساله انقلاب و عبور از فراز و نشیبهای پیش آمده توسط دشمن با مروری بر توطئه های آمریکا در سیزده آبان در سه موضوع تبعید امام خمینی به ترکیه، کشتار دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی