دومینوی سقوط

توضیحات برنامه:
بررسی رویداد های انقلاب اسلامی با محوریت قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم بیگناه به دست ماموران ستم شاهی پهلوی
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی