دشمن ملت

توضیحات برنامه:
بررسی رویداد های انقلاب اسلامی با محوریت عملیاد مرصاد و شکست منافقین در این عملیات به همراه بررسی تروریسم و نقش منافقین در ترورهای دهه 60 و مقاومت مردم در صیانت از انقلاب اسلامی
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی