جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه:
بررسی رویداد های انقلاب اسلامی با محوریت روز جمهوری اسلامی و تبیین مردم سالاری دینی(روند انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی )
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی