مردی از جنس خلوص

توضیحات برنامه:
گرامیداشت شهدای شاخص انقلاب اسلامی با بررسی ابعاد شخصیتی و مجاهدت های خالصانه شهید امیر صیاد شیرازی
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی