ایران هسته‌ای

توضیحات برنامه:
تبیین دستاوردهای هسته ای انقلاب با بهره گیری از رویش های علمی انقلاب و مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی