پرسشگر

توضیحات برنامه:
با گذشت 4 دهه ازانقلاب اسلامی و تدوین سیاستهای کلان نظام آموزشی برگرفته مفاهیم و ارزش های ایرانی اسلامی و با توجه به جایگاه رسانه ملی در عرصه نظام آموزشی ، این برنامه جهت گفتمان در حوزه تحول نظام آموزشی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری و سناد بالادستی کشور تولید و پخش می شود.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی