ما می توانیم(نمودار)

توضیحات برنامه:
امروز بعد از 40 سال از آغاز انقلاب اسلامی ایران این درخت تناور ثمره های بسیاری داشته است.که در میان سایر کشورها ی دنیا حائز رتبه های عالی و بالایی میباشد.به همین منظور این برنامه به صورت ویژه به دستاوردهای انقلاب و با رویکرد شعار ما میتوانیم می پردازد.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی