جاده

توضیحات برنامه:
گزارشی از اردوی های جهادی مشتمل بر 110پزشک متخصص در زمینه¬های دندانپزشکی، دامپزشکی و پزشک عمومی می¬باشد ؛ که این پزشکان با رفتن به روستاهای اطراف مشهد سعی در خدمت¬رسانی به مردم در زمینه خدمات درمانی، پیشگیری و پژوهشی به قشر محروم را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعمال می¬نمایند. محور اصلی این برنامه نمایش حفظ روحیه جهادی از قبل از انقلاب تا کنون در جوانان ما و نقش این مهم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی می باشد.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی