ایران بیست

توضیحات برنامه:
"ایران20" اشاره به جایگاه و رتبه زیر 20 ایران، در مسائل مختلف علمی، اقتصادی، سبک زندگی و... دارد. این آمار از مراجع معتبر خارجی استخراج شده و برای همین می تواند تأثیر عمیق تری بر مخاطب ایرانی داشته باشد. با توجه به شرایط خاص جنگ نرم که هدف اصلی آن کاهش اعتماد به نفس ملت در مقابل زورگویان است محتوای مطالب این برنامه برای جامعه مفید و امیدبخش خواهد بود.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی