دکتر سلام

توضیحات برنامه:
در این برنامه آیتمی به نام "زنان دانشور" تولید می شود که به معرفی پزشکان نام آور زن و اقدامات پزشکی و پژوهشی آنان در بعد از انقلاب می پردازد.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی