وزرا

توضیحات برنامه:
در این برنامه دستاوردهای انقلاب در حوزه سلامت از زبان وزیران بهداشت (از ابتدای انقلاب تا کنون) و در قالب گفتگوی خودمانی و ساده بیان می شود.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی