عقیق

توضیحات برنامه:
مستند قاریان برتر بعد از انقلاب در قالب رویش های انقلاب اسلامی در زمینه قرآن وحضور موثر ایران در جایگاه ممتاز جهان اسلام در زمینه قرائت قرآن در بعد از انقلاب اسلامی است.این برنامه به قاریان شاخص بین المللی بعد از انقلاب وتاثیر انقلاب اسلامی در پیشرفت فعالیت های قرآنی می پردازد.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی