چهل و هشت

توضیحات برنامه:
چهل و هشت برنامه ای است ویژه هفته دفاع مقدس که با توجه به تقارن مناسبتهای انقلاب اسلامی با جشن چهل سالگی انقلاب به تاریخ دفاع مقدس در این سالها از منظر دستاوردهای دوره دفاع مقدس و تبیین این دستاوردها به نسل جوان امروزی بازگو میشود.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی