چله بهار

توضیحات برنامه:
برنامه ایی با ساختارموشن گرافيک باهدف بازنمايي برشي از رويدادهاي مهم سياسي ،اجتماعي و فرهنگي سال هاي 1357الي1368 بااستفاده ازتصاوير آرشيوي به صورت ويدئو،موشن واينفوگرافي
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی