به علاوه چهل

توضیحات برنامه:
برنامه «چهل »ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی باهدف بررسی عملکرددستگاههادردولتهای گذشته وحال با اجرای یک مجری و یک کارشناس درحوزه کاری وزارتخانه یادستگاه موردبررسی و دعوت از وزرای دولتهای چهار دوره (آقایان هاشمی رفسنجانی-خاتمی- احمدی نژاد- روحانی) در محل سالن خورشید مرکزهمایشهای سازمان بصورت دورهمی به گفتگو می نشینند. در هر برنامه عملکردیک وزارتخانه یادستگاه اجرایی باحضورحداقل 4 و حداکثر 6 وزیر یامسئول دستگاه مربوطه بررسی خواهدشد
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی